Področja

Spacer line
01
Odpornost in konkurenčnost
02
Trajnost
03
Kadrovsko svetovanje
04
Inovativnost
05
Skladnost proizvodov

Odpornost in konkurenčnost

Spacer line

Nudimo storitve s področja odpornosti in konkurenčnosti za izboljšanje položaja podjetij:

Resilience icon 1

Svetovanje s področja izračunov lastnih cen

Storitve svetovanja podjetjem pri pripravi izračunov lastnih stroškov posameznih delovnih centrov kot osnove za pripravi realnih kalkulacij izdelkov oziroma storitev storitev oziroma izdelkov.

Desktop Image
Mobile Image
Resilience icon 2

Svetovanje s področja priprav kakovostnih projekcij bodočega poslovanja

Storitev svetovanja podjetjem pri pripravi finančnih in poslovnih projekcij bodočega poslovanja na osnovi izhodišč strategije podjetja in dejanskih stroškov preteklega poslovanja.

Desktop Image
Mobile Image
Resilience icon 3

Svetovanja s področja optimizacij poslovnih procesov

  • storitve svetovanja podjetjem pri optimizaciji poslovnih procesov iz vidika optimizacije stroškov in optimizacije ekoloških vidikov;
  • storitve svetovanja podjetjem pri optimizaciji poslovnih procesov iz vidika uvajanja učinkovite digitalizacije procesov;
  • storitve svetovanja podjetjem pri uvajanju standardov ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015.

Desktop Image
Mobile Image

Trajnost

Spacer line

Nudimo storitve za izboljšanje trajnostnega profila organizacij:

Sustainability icon 1

Svetovanje podjetjem in organizacijam o trajnostnih strategijah in praksah vključujejo oceno obstoječih procesov, formulacijo priporočil za izboljšanje trajnostne uspešnosti in podporo pri izvedbi trajnostnih strategij.

Desktop Image
Mobile Image
Sustainability icon 2

Tehnična pomoč pri okoljski zasnovi izdelkov za zagotavljanje okoljske skladnosti organizacij z določenimi okoljskimi standardi in smernicami.

Desktop Image
Mobile Image
Sustainability icon 3

Prehod v krožno gospodarstvo kjer z naročnikom raziščemo možnosti prehoda iz linearnega v krožno gospodarstvo in vključevanju relevantnih deležnikov.

Desktop Image
Mobile Image
Sustainability icon 4

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih o trajnostnih praksah, okoljskih vprašanjih in načinih za zmanjšanje okoljskih vplivov.

Desktop Image
Mobile Image
Sustainability icon 5

Trajnostno poročanje - vzpostavimo ali nadgradimo poročevalski sistem za vprašanja dvojne bistvenosti ter tehnično asistenco pri pripravi trajnostnega poročila.

Desktop Image
Mobile Image

Kadrovsko svetovanje

Spacer line

Razvoj človeškega potenciala

Hr icon 1

Nudimo razvoj kompetenčnih modelov, ki vam bo pomagal identificirati ključne kompetence, ki jih bo vaša organizacija potrebovala, da obdrži konkurenčnost v hitro spreminjajočem se svetu; vključno z digitalnimi in zelenimi kompetencami za vsa delovna mesta.

Desktop Image
Mobile Image
Hr icon 2

Naj pomanjkanje ustreznega kadra na trgu ne bo vaš problem – svetujemo pri izdelavi in implementaciji načrta prekvalifikacij in izpopolnjevanja (angl. reskilling in upskilling). Tako lahko sistematično spremljate in usmerjate razvoj zaposlenih.

Desktop Image
Mobile Image
Hr icon 3

Varno delovno okolje in dobro počutje zaposlenih (angl. wellbeing) prispeva k učinkovitosti, kreativnosti in zavzetosti – svetujemo pri vzpostavitvi sistemov varnosti pri delu in pomagamo pri integraciji dobrega počutja v organizacijsko strategijo.

Desktop Image
Mobile Image
Hr icon 4

Izvajamo tudi svetovanje in podporo pri upravljanju sprememb – od identifikacije potreb po spremembi do sistematične uvedbe v poslovanje. Tako zagotovimo, da so spremembe implementirane učinkovito in prinesejo željene rezultate.

Desktop Image
Mobile Image

Inovativnost

Spacer line

Organizacijam nudimo inovativne rešitve za vzpostavitev sistematičnega procesa inoviranja, ki omogoča kontinuirano prepoznavanje priložnosti za izboljšave.

Innovation icon 1

Razvoj proizvodov in projektov

Nudimo asistenco pri razvoju proizvodov in razvojnih projektov z vključevanjem inovativnih rešitev za izboljšanje funkcionalnih, prodajnih in ekoloških vidikov z upoštevanjem relevantnih standardov, smernic in strategij.

Desktop Image
Mobile Image
Innovation icon 2

Izboljšanje proizvodov

Z uporabo inovativnih tehnik in metod v proces razvoja ter analizo stanja intelektualne zaščite pomagamo pri preverjanju, ali lahko organizacije spremenijo svoje izdelke tako, da postanejo bolj iskani, zagotavljajo višjo dodano vrednost, izboljšajo uporabniško izkušnjo, zadovoljijo potrebe uporabnikov in pripomorejo k trajnostnemu razvoju tako organizacij kot družbe.

Desktop Image
Mobile Image

Skladnost proizvodov

Spacer line

Skladnost tehničnih proizvodov najlažje zagotovimo v fazi zasnove proizvodov in sistemov. Zato ne odlašajte z aktivnostmi zagotavljanja skladnosti, saj takšna praksa lahko rezultira v neskladen (nevaren) proizvod, tveganje neizvedbe naročila in ukrepe s strani regulatornih organov.

Compliance icon 1

Moderiranje in/ali izvedbo ocene tveganja za proizvod po ustreznih mednarodnih standardih (npr. EN ISO 12100 za stroje, Vodilo 32 za elektrotehnične naprave, HAZOP za procesne sisteme, D-FMEA za prototipe)

Desktop Image
Mobile Image
Compliance icon 2

Pripravo regulatornih smernic EU za načrtovanje tehničnih proizvodov

Desktop Image
Mobile Image
Compliance icon 3

Identifikacijo in tolmačenje relevantnih standardov

Desktop Image
Mobile Image
Compliance icon 4

Pomoč pri zagotavljanju okoljske sprejemljivosti proizvoda (Ecodesign) – materialna in funkcionalna ocena

Desktop Image
Mobile Image
Sustainability icon 5

Trajnostno poročanje - vzpostavimo ali nadgradimo poročevalski sistem za vprašanja dvojne bistvenosti ter tehnično asistenco pri pripravi trajnostnega poročila.

Desktop Image
Mobile Image