Odpornost – Resilience

Se srečujete z drugačno dinamiko naročil in dobavnih verig?
Ne veste kako se lotiti digitalizacije in avtomatizacije delovnih procesov?
Poznate prednosti sistematičnega inoviranja in hitrega prototipiranja?
Se zavedate posledic neustreznega varovanja informacij in kibernetske varnosti?
Kako v diverzificiranih poslovnih operacijah ohranjati kakovost izdelkov in obvladovati tveganja?
Je koncept Industrije 4.0 dovolj za uspešno delovanja v zaostrenih razmerah?

Zagonska podjetja (starting-up)

Start-upi so izredno pomemben del poslovnega ekosistema vsakega gospodarskega območja, saj lahko predstavljajo velik inovacijski potencial in prinašajo prebojne spremembe v svoje proizvode, storitve in poslovne modele. Žal pa veliko start-up iniciativ propade zaradi različnih vzrokov, pogosto tudi zaradi nerealističnih pričakovanj ali pomanjkanja virov.

Nudimo:

  • mentorstvo pri poslovnem razvoju in trženjskih aktivnostih
  • metode in tehnike inoviranja in hitrega prototipiranja
  • pomoč pri obvladovanju zagonskih in razvojnih tveganj.

MSP – mala in srednja podjetja (scaling-up, customization, digitalisation)

MSP so hrbtenica sodobnih ekonomij in brez njih so nacionalna gospodarstva lahko zelo ranljiva. Hkrati se morajo neprestano razvijati, obvladovati poslovna in okoljska tveganja ter tudi krepiti svoje konkurenčne prednosti, pri čemer pa kakovost proizvodov in storitev nikoli ni postavljena pod vprašaj.
Izredna hitrost spreminjanja poslovnih okoliščin narekuje nadgradnjo vodstvenih procesov in aktivnosti za obvladovanje izzivov sodobnega časa, ponujamo pa tudi edinstven program usposabljanja za srednji management in izvajalce delovnih procesov Operater 5.0, kjer se udeleženci izobrazijo o sodobnih pristopih in tehnologijah, ki omogočajo bistveno večjo odpornost podjetja na spreminjajoče se zunanje okoliščine.

Nudimo:

  • študije učinkovitosti procesov in možne izboljšave
  • študije izvedljivosti digitalizacije, avtomatizacije in robotizacije/kobotizacije
  • uporaba sodobnih tehnologij pri krepitvi učinkovitosti in odpornosti ter zagotavljanju kakovosti/skladnosti proizvodov
  • oceno stanja varovanja informacij, funkcionalne varnosti in kibernetske varnosti
  • izobraževanja o konceptu Industrije 5.0 in Operater 5.0.

Večja podjetja

Poseben program nudimo za prehod industrijskih podjetij na nivo Industrije 5.0. Koncept Industrija 5.0. (po definiciji Komisije EU) spodbuja industrijska podjetja, da dosežejo širše družbene cilje, ki presegajo le finančne cilje oz. ekonomsko rast. Ta koncept lahko postane prožen vir trajne blaginje, tako da ozaveščena podjetja spoštujejo omejitve našega planeta in v središče svojih procesov postavljajo soudeležbo ljudi in tehnologije.


In kako veste, če ste odporni? Kontaktirajte nas za pripravo ocene stanja zrelosti!
Na osnovi ugotovitev ocene stanja vam pripravimo individualen program aktivnosti za krepitev odpornosti.