Osredotočenost na človeka – Human-centric

Na trgu ne najdete ljudi za svoje poslovne potrebe? Poznate up-skilling in re-skilling?
Nadgradnja kompetenčnih modelov – digitalne in zelene kompetence?
Kako se lotiti organizacijskih sprememb v podjetju, da ne naletite na odpor?
Zakaj vam dejansko odhajajo nepričakovano ključni sodelavci?
Kako vrednotiti vrednost organizacijskega znanja kot neopredmetenega kapitala podjetja?

Hiter tehnološki razvoj, zeleni prehod, usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja ter ocena strokovnjakov, da čez 10 let ne bo več tretjine sedanjih poklicev, narekuje tudi razmislek o razvoju novih kompetenc in okrepitvi pomena vloge ljudi v aktivnostih krepitve odpornosti in trajnosti.


Čeprav je pošteno finančno nagrajevanje higienični minimum, pa je pogosto premalo za zagotovitev lojalnosti zaposlenih. Sodobni pristopi pri izgradnji delovnega okolja, ki omogočajo vzajemno zaupanje, poklicno in osebnostno rast ter dobro počutje (well-being), vključujejo celo paleto pristopov, med katerimi so posebej pomembni tudi tisti, ki omogočajo varno fizično in psihološko počutje.

Nudimo:

  • izgradnjo modela kompetenc za bodoče trajno uspešno delovanje, s poudarkom na digitalnih in zelenih kompetencah
  • svetovanje glede krepitve kvalifikacij ali prekvalifikacij v podjetju, načrtovanje karier
  • vzpostavitev kazalnikov neopredmetenega premoženja podjetja
  • svetovanje glede izvedbe reorganizacij v podjetju
  • svetovanje glede well-being kulture, standardi zdravega delovnega okolja.

In kako veste, če ste zares usmerjeni tudi v svoje sodelavce? Kontaktirajte nas za pripravo ocene stanja zrelosti!
Na osnovi ugotovitev ocene stanja vam pripravimo individualen program aktivnosti za krepitev odnosov z zaposlenimi.

IZOBRAŽEVANJA

Nudimo prilagojena izobraževanja v vašem podjetju iz obsega naše dejavnosti ter tista, ki izhajajo iz ugotovitev ocene zrelosti delovanja.
Kontaktirajte nas za morebitne dodatne vsebine.